دسته بندی ها
 تلفن تماس 02155761915

کاهش وزن در ورزشکاران

از نظر عامه مردم، ورزشکاران افرادي هستند که وزن بدن آن ها در محدوده اي مشخص تنظيم و به آساني حفظ مي گردد. اين تصور همواره صادق نبوده و بر اساس مطالعات متعدد، ورزشکاران براي کاهش وزن و يا افزايش وزن و بافت چربي در بدن خويش با مشکلات فراواني مواجه هستند.

اغلب افزايش وزن و يا چربي زيادي در بدن براي سلامتي فرد زيانبار مي باشد، ولي به طور معمول ميزان چربي مطلوب و مورد قبول براي ورزشکاران کمتر از مقادير در نظر گرفته شده براي افراد عادي و حدود ۵-۱۵ درصد ميباشد در حاليكه در افراد عادي حدود ۲۵-۳۰ در صد است .
ورزشکاران و مربيان آن ها همانند ساير گروه هاي جامعه در معرض برداشت هاي غلط و اطلاعات نادرست پيرامون رژيم هاي غذايي و وزن بدن مي باشند. در برخي موارد، روش هايي که توسط اين افراد براي کاهش وزن به کار مي روند، نادرست و زيان آور مي باشند .
علاوه بر اين کاهش وزن بيش از حد طبيعي در برخي رشته هاي ورزشي نظير ژيمناستيک  ، براي سلامتي فرد مُضر است و احتمال بروز آسيب به عملکرد ورزشي و حتي پيدايش اثرات روان شناختي را در پي دارد، لذا در طي چند مقاله ي متوالي تلاش خواهيم نمود تا علاوه بر آشنايي ورزشکاران با اصول کاهش وزن، اطلاعاتي در مورد روش هاي کاهش وزن ارائه کنيم و در نهايت راهکارهايي براي رسيدن به وزن مطلوب توصيه نماييم.

منبع:فیتنس آنلاین

About the Author

mohammadtm240@gmail.com

Related Post

Submit a Review

Display Name

ایمیل

Title

Message