صفحه لوازم منزل

heater
oto
abmevehjpg

آخرین اخبار

آبگرمکن برقی
ساختمان آبگرمکن برقی شبیه آب گرمکن گازسوز مخزنی و نفتی می باشد با این تفاوت که قسمت گرمکن آن را ( مثل سماور برقی )